Вашата количка

Общи условия

Общите условия уреждат използването на този уеб сайт и регламентират отношенията между рамоис пласт, наричан по-долу ТЪРГОВЕЦ и всяко физическо или юридическо лице, наричано в настоящия договор КЛИЕНТ.

Страни по общите условия:

ТЪРГОВЕЦ - Рамоис пласт е търговско дружество, регистрирано според изискванията на българското законодателство,

със седалище и адрес на управление:  гр. София

Контакт с търговец

електронен адрес: mebels@abv.bg

КЛИЕНТ - Всяко физическо или юридическо лице, което е дало своето изрично съгласие с Общите условия на сайта и ползва платформата за покупка на стоки“.

Чрез попълване и завършване на регистрационната форма в настоящия сайт, потребителя гарантира и декларира, че е пълнолетен (навършил 18 години). Малолетни и непълнолетни физически лица нямат право да използват онлайн магазина за сключване на договори за покупка на стоки.

Моля, прочетете внимателно настоящите Общи условия, преди да извършите покупка на стока. При завършване на настоящата поръчка, отбелязвайки отметката „Запознах се с Общите условия и ги приемам“, Вие потвърждавате, че сте прочели и разбрали съдържанието на Общите условия и се съгласявате с тяхното използване.

В случай, че не сте съгласни с Общите условия, моля не използвайте сайта за извършване на покупки. Имайте предвид, че текущите условия могат да бъдат периодично актуализирани или променяни, затова, преди всяка покупка Ви молим внимателно да прочитате актуалната им редакция.

Рамоис пласт си запазва правото да променя информацията по този сайт, вкл. – настоящите Общи условия,  по всяко време без предварително известяване.  Измененията влизат в сила незабавно и стават задължителни за страните от момента на публикуването им.

1) ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КЛИЕНТА

- КЛИЕНТЪТ има правото да разглежда и поръчва наличните стоки в онлайн магазина.

- КЛИЕНТЪТ има пълното право да се информира за състоянието на своята поръчка.

- КЛИЕНТЪТ носи отговорността за опазване на своето потребителско име и парола, а също така за всички действия извършвани от неговия акаунт. При случай на неправомерни действия от трети лица, чрез използване на неговото потребителско име или парола,КЛИЕНТЪТ е длъжен незабавно да уведоми ТЪРГОВЕЦА.

- КЛИЕНТЪТ е длъжен да заплати своевременно цената на поръчаната стока, според регламентирания начин.

- КЛИЕНТЪТ е длъжен да не злоупотребява с компютърни кодове, програми, вируси и т.н., предназначени за неправомерно проникване или достъп в чуждестранни ресурси или софтуер, а още повече, да ограничават нормалното функциониране на компютърен хардуер или софтуер. В подобни случай, лицето е задължено да обезщети ТЪРГОВЕЦА и всички трети лица за претърпени вреди и пропуснати ползи.

- КЛИЕНТЪТ е задължен да посочи точни имена и адрес за доставка, валиден и-мейл адрес и телефон, а също така, да осигури достъп и възможност за получаване на закупената стоката от ТЪРГОВЕЦА.

2) ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ТЪРГОВЕЦА

- ТЪРГОВЕЦЪТ  няма възможността изцяло да контролира начина, по който потребителите използват предоставяните от него услуги.

- ТЪРГОВЕЦЪТ  има право, но не и задължение, да запазва материали и информация, разположени на сървъра на ramois.com

- ТЪРГОВЕЦЪТ има възможността по всяко време, без съответстващо уведомление на КЛИЕНТА, да прекрати предоставяните услуги във връзка с използване на уеб сайта, като той не носи отговорност спрямо КЛИЕНТА или трети лица за пропуснати ползи и вреди, настъпили в следствие на прекратяването.

- ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да съхранява и използва информация, която пряко се отнася до неговите КЛИЕНТИ, независимо дали са преминали през завършване на регистрационната форма на онлайн магазина ramois.com

- ТЪРГОВЕЦЪТ не носи никаква отговорност за неизпълнение на задълженията си по този договор, заради настъпване на обстоятелства, които същия не е могъл да предвиди, например: случаи на случайни събития като проблеми в глобалната мрежа на Интернет и в предоставянето на услугите извън контрола на ТЪРГОВЕЦА.

- ТЪРГОВЕЦЪТ  има право да инсталира кукита (cookies) на устройствата, чрез които КЛИЕНТЪТ достъпва сайта на ramois.com

3) ПРЕДОСТАВЯНИ СТОКИ И УСЛУГИ

Чрез текущия сайт, рамоис пласт предлага на Клиента оферти за покупка на богат асортимент ПВЦ Мебели за Баня, Тераса, Кухня, Градина, Офис, Килер или Складова база.

ramois.com си запазва правото по всяко време и без предупреждение, да извършва промени в публикуваните стоки и техните цени.

4) ЗАКУПУВАНЕ НА СТОКИ

- КЛИЕНТЪТ има право да поръчва всякакви стоки.

- По време на поръчката, КЛИЕНТЪТ  има право по всяко време, да променя избраните от него стоки и услуги.

- При завършване на поръчка в онлайн магазина. Поръчката се оценява като завършена, при приключване на последната стъпка от процеса на закупуване на стока.

5) СКЛЮЧВАНЕ НА ДОГОВОР

Договорът между ТЪРГОВЕЦА и КЛИЕНТА, по смисъла на  Закона за защита на потребителите, се счита за сключен след завършване на регистрационната форма и съответната заявка за покупка на стока (завършване на поръчката).

Веднага след поръчката, Дружеството изпраща на КЛИЕНТА имейл на посочения от него адрес, с което потвърждава поръчката или го уведомява за липса на заявената стока.

6) ЗАПЛАЩАНЕ НА ЗАКУПЕНИТЕ СТОКИ И ФАКТУРИРАНЕ

Всички посочени цени на предлаганите стоки в онлайн магазина  са в български лева, включват ДДС и не включват разходи за доставка.

Фактуриране:

Фактура, при поискване, когато се прави поръчката. Данните се взимат по телефон

ТЪРГОВЕЦЪТ издава фактура на КЛИЕНТА само и единствено при поискване от негова страна, което той упоменава изрично във формата за поръчка. Необходимите данни на КЛИЕНТА, за изготвяне на фактура, се взимат по телефона или имейла.

7) ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА СОБСТВЕНОСТ

Прехвърляне собствеността на стоките се извършва, когато ТЪРГОВЕЦА (продавача) ги предаде на КЛИЕНТА, след извършване на плащане от негова страна. Това се удостоверява чрез подпис върху транспортния документ, предоставен от куриера.

8) АВТОРСКИ ПРАВА И ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЪРЗАНИ С ТЯХ

Услугите, които ТЪРГОВЕЦЪТ предоставя на КЛИЕНТА, могат да бъдат използвани само и единствено за лични нужди с нетърговска цел, при условие че не нарушават авторските права на рамоис пласт.

Не се разрешава копирането на материали и снимки, поместени на текущия сайт!

9) ПОЛИТИКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА „БИСКВИТКИ“

ТЪРГОВЕЦЪТ запазва правото си да инсталира върху компютъра, таблета, мобилното устройство  на КЛИЕНТА „бисквитки“ (cookies), които се запазват от интернет страницата върху твърдия диск на устройството. ТЪРГОВЕЦЪТ  използва само един вид “бисквитки”, които събират статистически данни по отношение на посещенията на сайта и не са свързани с личните данни на КЛИЕНТА.

10) ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Текущите условия могат да бъдат променяни от ТЪРГОВЕЦА по всяко време, като същия не се задължава да уведомява КЛИЕНТА за извършените актуализации.

КЛИЕНТА бива уведомен за текущи промени, чрез напомнящо съобщение в долната част на „Общите условия“, където изрично се изписва датата на последната промяна.

КЛИЕНТА е задължен да проверява актуалността на „Общите условия“ преди извършване на всяка покупка!